Správa a údržba hřbitovů
  • Evidence hrobových míst
  • Spravujeme tyto hřbitovy:

Kopřivnice, Lubina, Mniší, Vlčovice, Odry, Pohoř, Tošovice, Klokočůvek, Veselí, Dobešov.

Řád veřejného pohřebiště v Kopřivnicí, Lubina, Mniší, Vlčovice.

Ceny nájmu hrobových míst a ceny služeb spojených s nájmem hrobového místa s účinností od 1. 1. 2020 - Kopřivnicí, Lubina, Mniší, Vlčovice

Kontakty

Pro správu Kopřivnice, Lubina, Mniší, Vlčovice - Jarmila Petrová - tel.556 848 635

Pro správu v Odrách, Pohoř, Tošovice, Klokočůvek,Veselí, Dobešov - Blanka Holišová - tel.731 905 810