Správa a údržba hřbitovů
  • Evidence hrobových míst
  • Spravujeme tyto hřbitovy:

Kopřivnice, Lubina, Mniší, Vlčovice,

Řád veřejného pohřebiště v Kopřivnicí, Lubina, Mniší, Vlčovice.

Ceny nájmu hrobových míst a ceny služeb spojených s nájmem hrobového místa s účinností od 1. 1. 2020 - Kopřivnicí, Lubina, Mniší, Vlčovice

Nezaplacené hroby do 31.12.2021

Kontakty

Pro správu Kopřivnice, Lubina, Mniší, Vlčovice - Jarmila Petrová - tel.604 682 047