Novinky

Harmonogram jarního čištění MK 2023

Harmonogram jarního čištění MK 2023.pdf

Dobrovolné příspěvky v Re-use centru pomohou zkrášlit město

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=dobrovolne-prispevky-v-re-use-centru-pomohou-zkraslit-mesto&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=2577

Výzva uživatelům hrobových míst

Výzva uživatelům hrobových míst Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. v platném znění v §25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového…

Kontakt

Poštovní adresa: SLUMEKO, s.r.o.,
Štefánikova 58/31,742 21 Kopřivnice,
Česká republika

IČO: 25376021
DIČ: CZ25376021

Tel: 556 802 100
Zelená linka: 800 107 710 - záznamník 24 hod.

Bankovní spojení: KB Kopřivnice
Číslo účtu: 9516410247/0100