Přeskočit k menu - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolů


sumeko s.r.o. KOPŘIVNICE

Hlášení závad

Zjistili jste, že ve Vašem okolí nesvítí veřejné osvětlení, nefuguje místní rozhlas, chybí poklop na komunikaci? Máte možnost nám tyto závady nahlásit.

Nahlásit závadu

Aktuality

Sběrný dvůr - uzavřen 16.4.2015

Sběrný dvůr bude ve dnech 1-2.5.2015 a 8-9.5.2015 z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Plán plošného jarního čištění MK 2015 - přehled úseků 5.3.2015

SLUMEKO, s.r.o. upozorňuje, že z důvodu komplexního čistění místních komunikací a parkovišť bude na níže uvedených ulicích včetně parkovišť v uvedených termínech dočasně zakázáno stání motorových vozidel. Vozidla nerespektující zákazové dopravní značení budou odtažena. Pokud si majitel nevyzvedne vozidlo v den odtahu, bude toto vozidlo vráceno zpět na parkoviště odkud bylo odtaženo (tzv. dvojitý odtah). Veškeré náklady na provedené odtahy budou vymáhány Městem Kopřivnice po vlastníkovi motorového vozidla. Informace o odtažených vozidlech jsou uvedeny na : www.slumeko.cz

Čištění kanalizací 18.5.2012

Nabízíme novou službu čištění kanalizací, domovních přípojek, uličních vpustí a propustků pod komunikacemi. Kanalizace čistíme do průměru roury DN 600. K čištění využíváme čistící vůz s tryskou k protlačení ucpaného místa a kombinovaný čistící vůz, kterým provádíme kompletní čištění včetně odsátí …

Jádrové vrtání 18.11.2011

Nabízíme novou službu napojení domovních přípojek na kanalizaci pomocí jádrového vrtání dle požadavků SMVAK, OVAK.  

Nová služba 7.4.2011

Nabízíme sekání těžko přístupných ploch, jako jsou příkopy či svahy. Pro realizaci této služby využíváme traktor vybavený sekacím ramenem.


Přeskočit nahoru - Přeskočit k menu - Přeskočit k obsahu

zavřít

Hlášení závad

Formulář pro hlášení závad
(ulice, č. p.)
: