Přeskočit k menu - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolů


sumeko s.r.o. KOPŘIVNICE

Hlášení závad

Zjistili jste, že ve Vašem okolí nesvítí veřejné osvětlení, nefuguje místní rozhlas, chybí poklop na komunikaci? Máte možnost nám tyto závady nahlásit.

Nahlásit závadu

Aktuality

Svoz komunálního odpadu - popelnice 110 l od rodinných domků v době od 22.12.2014 - 2.1.2015 15.12.2014

Svoz komunálního odpadu - popelnice 110 l od rodinných domků v době od 22.12.2014 - 2.1.2015 viz. přiloha

Provoz sběrného dvora 15.12.2014

Ve dnech 24. - 28. 12.2014   bude sběrný dvůr uzavřen

Sběr biologicky rozložitelného odpadu 2.4.2014

Od 9. dubna začíná sběr biologicky rozložitelného odpadu, svoz v jednotlivých lokalitách dle přiloženého harmonogramu zde.

PLÁN zimní údržby místních komunikací v Kopřivnici pro období 2013 – 2014 2.12.2013

PLÁN zimní údržby místních komunikací v Kopřivnici pro období 2013 – 2014

Čištění kanalizací 18.5.2012

Nabízíme novou službu čištění kanalizací, domovních přípojek, uličních vpustí a propustků pod komunikacemi. Kanalizace čistíme do průměru roury DN 600. K čištění využíváme čistící vůz s tryskou k protlačení ucpaného místa a kombinovaný čistící vůz, kterým provádíme kompletní čištění včetně odsátí …


Přeskočit nahoru - Přeskočit k menu - Přeskočit k obsahu

zavřít

Hlášení závad

Formulář pro hlášení závad
(ulice, č. p.)
: