Novinky

Obnova evidenčního značení u kompostejnerů

Od středy 25.4. a dále průběhu května a června bude v Kopřivnici postupně prováděna obnova evidenčního značení dříve vydaných kompostejnerů. Lepení štítků s čárovým kódem a…

Výdej druhé bionádoby do domácností

Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o přidělení dalšího (druhého) kompostejneru do jedné domácnosti , se mohou hlásit na městském úřadě, odboru životního prostředí u p.…

Možnost uložení bioodpadu na sběrném dvoře

Oznamujeme občanům, že mohou nově ukládat přebytečný bioodpad (trávu, listí, seno, větve) také na sběrném dvoře na ul. Panská. Na sběrném dvoru bude možno výhledově také…

Kontakt

Poštovní adresa: SLUMEKO, s.r.o.,
Štefánikova 58/31,742 21 Kopřivnice,
Česká republika

IČO: 25376021
DIČ: CZ25376021

Tel: 556 802 100
Zelená linka: 800 107 710 - záznamník 24 hod.

Bankovní spojení: KB Kopřivnice
Číslo účtu: 9516410247/0100