Odpady

Kontaktní údaje:

Ing. Nikol Prokopová - vedoucí střediska odpady - tel. 603 975 473, email: nikol.prokopova@slumeko.cz

Odvoz a odstranění objemného a stavebního odpadu ramenovým nakladačem

  • velkoobjemové vany (5, 7 m3)

Víceúčelové vozidlo MAN s hydraulickou rukou

Odvoz a přeprava jakéhokoliv druhu stavebního materiálu, i na paletách  (pevný, sypký, palety, unimobuňky, dřevo - okory, desky, hranoly, přeprava balíků sena a slámy apod.)
Možnost využití sklápěcího mechanismu
Manipulace s břemeny pomocí hydraulické ruky do 5,4t
Přeprava stavebních a nepojízdných strojů

Odvoz objemného odpadu pro občany města Kopřivnice

Od 1.9.2017 mohou občané Kopřivnice, Lubiny, Vlčovic a Mnišího využívat službu odvozu odpadů na sběrný dvůr za symbolické ceny. Jedná se pouze o odvoz bez nakládky. Nakládku a vystěhování si objednavatel zajišťuje sám nebo si tyto služby musí zaplatit. Uvedené ceny platí pouze pro odvoz velkoobjemového odpadu.

FIAT Ducato (cca 5 m3) - 100 Kč s DPH

Ramenový nakladač (cca 7 m3) - 200 Kč s DPH

Pro objednání -  tel. 603 975 473.

Co lze do nádoby umístit.

Svoz a odstranění směsného odpadu

Svoz a využití tříděneho odpadu

  1. Jak správně třídit
  2. Samosebou.cz
  3. Co se vyrábí
  4. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o papíru
  5. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o plastech
  6. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o skle

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

Harmonogram svozů kompostejnerů o objemu 240 a 770 l v roce 2024

Co patří do nádob na bioodpad

Rozmístění nových kontejnerů o objemu 770 l na BRKO

Sběrný dvůr na ulici Panská

Určeno pro sběr odpadu velkoobjemového (nábytek, koberce apod.), třiděného (papír, plast, sklo), biologicky rozložitelného (tráva, listí, větve), stavebního (beton, cihla, keramika), zpětný odběr elektrozařízení a taktéž odpadu nebezpečného (motorové oleje, barvy, pesticidy).

Osvědčení

Sběrný dvůr na ulici Panské se od září stává veřejným místem zpětného odběru pneumatik a autobaterií, což znamená, že předání tohoto druhu odpadu bude bez poplatku. Tímto krokem naše firma plní povinnost Zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, podporuje ekologické nakládání s odpady a zároveň předchází vzniku každoročních černých skládek. Dovézt pneumatiku či autobaterii do sběrného dvora může kdokoli, ať už občané Kopřivnice či blízkého okolí i firmy. Přijímat budeme nejen pneumatiky z osobních vozidel, ale i nákladních či traktorů.Občané Kopřivnice, kteří až doposud vozili pneumatiky do sběrného dvora, tak ušetří. Poplatek za kilogram pneumatiky byl pro místní občany stanoven na 6 korun a pro obyvatele jiných měst 8,5 Kč. Od září to bude pro všechny zdarma. Upozorňujeme, že pneumatiky budou bezplatně odebírány pouze bez disků.

Na sběrném dvoře je možnost koupě popelnic kovových (110 l), plastových (120 l) a kompostejnerů (240 l).

Ceník odpadu

Název odpadu Kód odpadu Jednotka bez DPH DPH S DPH
Směsné stavební a demoliční odpady 170904 kg 3,50 Kč 21% 4 Kč
Cihly 170102 kg 1 Kč 21% 1 Kč
Asfaltové směsi 170302 kg 10 Kč 21% 12 Kč
Asfaltové směsi obsahující dehet 170301 kg 15 Kč 21% 18 Kč
Stavební materiály obsahující azbest 170605 kg 10 Kč 21% 12 Kč

Od 1.6.2018 je možno odevzdávat použité jedlé oleje a tuky z domácností. Oleje nesmí obsahovat příměsi syntetických minerálních olejů nebo jiných provozních kapalin.

Provozní doba:
listopad - březen PO - PÁ: 8:00 - 16:00 hod. SO: 8:00 - 12:00 hod.
duben - říjen PO - PÁ: 8:00 - 18:00 hod. SO: 8:00 - 16:00 hod.

Telefon 739 503 612

 

Sběrný dvůr v Kopřivnici na ulici Panské
Zpětný odběr elektrozařízení

Posílení separace a předcházení vzniku odpadů ve městě Kopřivnice

Technické podmínky k projektu z OPŽP.

V rámci projektu bude pořízeno :

1 skladový kontejner v provedení DUO pro umístění předmětů v re-use centru

vybavení skladového kontejneru - skladové regály , pracovní stoly + židle

375 ks individ. nádob 120l na papír

20 ks individ.  nádob 240l na plast

3ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpad

20 ks nádob na bioodpad 770l

Individuální nádoby budou vybaveny čipovou evidencí.

Veškerý majetek bude využit pro posílení separace v Kopřivnici a v místních částích Lubina, Mniší a Vlčovice.

PD unimobunka.pdf