Odpady

Kontaktní údaje:

Ing. Robin Liška - tel. 603 975 473, email: robin.liska@slumeko.cz

 

Odvoz a odstranění objemného a stavebního odpadu

 • velkoobjemové vany (3, 5, 7 m3)
 • sběr nebezpečného odpadu

Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu

 • vývoz popelnic 110 l
 • vývoz kontejnerů 1 100 l
 • vývoz odpadkových košů
 • vývoz tříděného odpadu (papír, plasty, sklo)
 1. Jak správně třídit
 2. Samosebou.cz

Svoz nebezpečného odpadu sběrným autobusem. Svoz kartonu z prodejen

Víceúčelové vozidlo DAF

 • Odtahy vozidel
 • Doprava stavebního materiálu, možnost využití sklápěcího mechanismu
 • Hydraulická ruka do 3,4 t

Sběr biologicky rozložitelného odpadu

Od 13. 5. 2013 dochází ke změně v systému sběru biologicky rozložitelného odpadu. Město Kopřivnice zajišťuje přistavování velkoobjemových van v třítýdenních intervalech na 25 místech v Kopřivnici, Lubině, Vlčovicích a Mniším. Ve vybraných místech ve městě bylo 9 van nahrazeno kompostejnery o velikosti 140l a 240l, které se budou vyvážet každé sudé pondělí.

Provozní doba zařízení ke shromažďování odpadu a úpravy plastu, papíru a skla tříděním

SBĚRNÝ DVŮR - Určeno pro sběr velkoobjemového, tříděného, biologicky rozložitelného, stavebního a taktéž odpadu nebezpečného.

Provozní doba 2017:
listopad - březen PO - PÁ: 8:00 - 17:00 hod. SO: 8:00 - 12:00 hod.
duben - říjen PO - PÁ: 8:00 - 18:00 hod. SO: 8:00 - 12:00 hod.

Telefon 739 503 612

Prodej

 • Popelnice: kovové 110 l, plastové 120 l   
 • Lis na PET lahve
 • Vozík na popelnice

Ke stažení

Sběrný dvůr v Kopřivnici na ulici Panské
Zpětný odběr elektrozařízení

Harmonogramu svozů velkoobjemových kontejnerů na BRKO v r. 2017
Harmonogramy svozu kontejnerů 1 100 l
Harmonogramy svozu popelnic 110 l
Harmonogramy vany- podzim 2017
Harmonogramy vany-jaro 2017
Harmonogran NO jaro 2017
Harmonogran NO podzim 2017