Kanalizace

Kontaktní údaje:

Ing. Jiří Kozubík- tel. 731 450 280, email: jiri.kozubik@slumeko.cz

Stočné

 

Čištění kanalizace

Nabízíme službu čištění kanalizací, domovních přípojek, uličních vpustí a propustků pod komunikacemi. Kanalizace čistíme do průměru roury DN 600. K čištění využíváme čistící vůz s tryskou k protlačení ucpaného místa a kombinovaný čistící vůz, kterým provádíme kompletní čištění včetně odsátí sedimentu z kanalizace.

Kamerové prohlídky

  • Dokážeme zajistit kamerové prohlídky.

Vývoz septiků a žump

  • Provádíme vývoz  jímek, septiků a žump včetně zajištění likvidace.