V souvislosti s probíhajícím zimním obdobím a potřebným zajištěním zimní údržby ve městě je nutné, aby byla zajištěna průjezdnost komunikací.

Z tohoto důvodu žádáme občany, aby dodržovali ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a neparkovali a nenechávali odstavená vozidla na komunikacích a chodnících, a tím neblokovali možnost zajištění zimní údržby.

V případě, že vozidla budou komunikace blokovat, nebude možné zimní údržbu provést a zároveň se majitel vozidla vystaví riziku sankce ze strany policie za nedodržení příslušného zákona.

Děkujeme za pochopení.