Dotovaný svoz objemného odpadu

Od 1.3. 2018 je opět městem obnovena služba občanům ve formě dotovaného svozu objemného odpadu. Jedná se pouze o odvoz odpadu bez jakékoliv nakládky. Nakládku a…

Oprava městských hodin před KTK

Z důvodu havárie přívodního kabelu jsou městské hodiny před Kabelovou TV mimo provoz. Bude nutno provést komplikovanou opravu za využití zemních výkopových prací. V zimním…

Výdej nádob na bioodpad

Zájemci, kteří si podali žádost o vydání odpadní nádoby na bioodpad (kompostejner) na odboru životního prostředí u paní Kubalcové (tel. 556 879 781,…

Pronájem reklamní plochy

Nabízíme k pronájmu reklamní plochy na budově firmy čp. 58 na ul. Štefánikova. Nasvětlená plocha č. 1 o výměře 17m2 bude k dispozici od 1.4.2018. Odkaz do map :…

Zajištění odvozu velkoobjemového odpadu

Nepořádek (fotky jsou z kontejnerového hnízda na OM za Medical Centrem, video je z kontejnerového hnízda na ul. 17. listopadu. Informace : Týdně svezeme 3,5 tuny…

Oprava křitovatky na ul. Panská - Průmyslový park

Oprava asfaltového krytu křižovatky bude provedena v první polovině listopadu samostatnou investiční akcí města. Na nové provedení okružní křižovatky navazuje změna…

Zajištění odvozu velkoobjemového odpadu od domu

Od 1.9.2017 mohou občané Kopřivnice, Lubiny, Vlčovic a Mnišího využívat službu odvozu odpadů na Sběrný dvůr za symbolické ceny. Jedná se pouze o odvoz bez nakládky. Nakládku…

Oznámení změny sídla firmy SLUMEKO, s. r. o. v Odrách

- od 11.9.2017 bude kancelář přestěhována z budovy na ulici Hranická 35 do budovy v prvním patře na ul. Potoční 39/405 v Odrách (prodejna železářství)   Kontaktní…

Vandalismus na odpadkových koších

Doporučujeme autorovi této "aktivity", aby se neprodleně zdržel dalšího pokračování. Nápisy, přelepky a další grafiti na odpadkových koších (ale také i např. na dopravních…

Platba bankovní kartou na parkovišti na ul. Husova

Od dnešního dne je možno platit parkovací poplatky na novém parkovišti na ul. Husova u polikliniky také bankovní platební kartou. Bankovní terminál akceptuje všechny typy…

Fontána před KDK

Fontána před KDK je z technických důvodů mimo provoz a do doby rekonstrukce centra nebude spuštěna.

Zahájení provozu parkoviště na ulici Husova

Od 12. 6. 2017 jsme zahájili provoz parkoviště na ul. Husova v plném rozsahu včetně placení parkovacích poplatků. Pro případné nahlášení nedostatků nebo závad při obsluze…