Obnova evidenčního značení u kompostejnerů

Od středy 25.4. a dále průběhu května a června bude v Kopřivnici postupně prováděna obnova evidenčního značení dříve vydaných kompostejnerů. Lepení štítků s čárovým kódem a…

Výdej druhé bionádoby do domácností

Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o přidělení dalšího (druhého) kompostejneru do jedné domácnosti , se mohou hlásit na městském úřadě, odboru životního prostředí u p.…

Možnost uložení bioodpadu na sběrném dvoře

Oznamujeme občanům, že mohou nově ukládat přebytečný bioodpad (trávu, listí, seno, větve) také na sběrném dvoře na ul. Panská. Na sběrném dvoru bude možno výhledově také…

Harmonogram svozů kompostejnérů v roce 2018

 Období svozů nádob: od 4. dubna do 28. listopadu 2018 Středa LICHÝ týden Kopřivnice Středa SUDÝ týden místní část…

Kompostejnery

Upozorňujeme občany, kteří se již registrovali na odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice k zajištění individuálního svozu bioodpadu, aby si vyzvedli kompostejnery na…

Plošné čištění komunikací

S ohledem na předpovídané povětrnostní podmínky na 12. týden roku 2018, tj. od 19.03. do 23.03.2018, se vlastník místních komunikací na území města Kopřivnice ve spolupráci…

Harmonogram čištění MK - jaro 2018

Harmonogram čištění komunikací naleznete zde

Provoz sběrného dvora o velikočních svátcích

V pátek dne 30. března 2018 (svátek) bude sběrný dvůr otevřen od 8.00 do 17.00 hodin, v sobotu dne 31.3.2018 bude otevřeno od 8.00 do 12.00 hodin. V neděli dne 1. 4. a v…

Dotovaný svoz objemného odpadu

Od 1.3. 2018 je opět městem obnovena služba občanům ve formě dotovaného svozu objemného odpadu. Jedná se pouze o odvoz odpadu bez jakékoliv nakládky. Nakládku a…

Oprava městských hodin před KTK

Z důvodu havárie přívodního kabelu jsou městské hodiny před Kabelovou TV mimo provoz. Bude nutno provést komplikovanou opravu za využití zemních výkopových prací. V zimním…

Výdej nádob na bioodpad

Zájemci, kteří si podali žádost o vydání odpadní nádoby na bioodpad (kompostejner) na odboru životního prostředí u paní Kubalcové (tel. 556 879 781,…

Pronájem reklamní plochy

Nabízíme k pronájmu reklamní plochy na budově firmy čp. 58 na ul. Štefánikova. Nasvětlená plocha č. 1 o výměře 17m2 bude k dispozici od 1.4.2018. Odkaz do map :…