Rozšíření vozového parku společnosti SLUMEKO, s.r.o.


Národní program

Podpora alternativních způsobů dopravy

Výzva
NPŽP 11/2019 - 5.2 A

Zavádění nízkoemisních zón v obcích, Podpora alternativních způsobů dopravy

Cíl projektu

Cílem projektu je zakoupení ekologického vozidla s elektrickým pohonem, společnost klade důraz na pořízení čistě elektrických bezemisních vozidel s příznivým dopadem na životní prostředí. SLUMEKO, s.r.o. pro zajištění činností, ke kterým bude používán i nově pořízený vůz, nyní používá 6 vozidel, z toho 4 jsou ekologická s pohonem na CNG. V tomto trendu výměny vozidel vozového parku za vozy s ekologickým pohonem chce společnost nadále pokračovat.  V rámci projektu bude ekologicky zlikvidováno jedno staré vozidlo emisní normy EURO IV. Vypracování komplexního návrhu řešení městské mobility, který bude respektovat principy udržitelného rozvoje území, bude zaměřen především na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou o maximální využití stávající dopravní infrastruktury za podpory udržitelných forem dopravy.

Předmět projektu

Předmetem projektu je pořízení komunálního vozidla na elektrický pohon v provedení třístranný sklápěč. S ohledem na ekologičnost a ekonomičnost provozu bude zakoupeno užitkové vozidlo s čistě elektrickým pohonem na baterie ve verzi 4x4 i pro využití v zimním období.

Financování projektu předpokládané výdaje projektu - 1 663 tis. Kč
schválena dotace (SFŽP) - 500 tis. Kč
podíl SLUMEKO - 1 163 tis. Kč

Doba realizace projektu

do 31.12.2020

Kontakty

Ing. Vladimír Pustka
tel: +420 556 848 631
e-mail: vladimir.pustka@slumeko.cz