ODRY

Kontaktní údaje:

Vedoucí střediska - Petra Holišová - tel. 732668850 - email: odry@slumeko.cz
Správa hrobových míst - Blanka Holišová - tel.731905810

Doprava

- MULTICAR M26, M30, Dacia Duster

Zimní údržba komunikací

 - úhrn, posyp, odvoz sněhu
-  prodej posypového materiálu pro zimní údržbu

 Práce na středisku v Odrách

- údržba zeleně
- úprava travnatých ploch včetně sečení, hrabání a odvozu trávy a listí
- terénní úpravy
- ořezy stromů, keřů, živých plotů
- výsadba a údržba květinových záhonů
- správa hrobových míst na hřbitově v Odrách a místních částech - Pohoř, Tošovice, Klokočůvek,Veselí, Dobešov
- údržba pořádku na hřbitově , sečení trávy, úklid listí, vývoz a likvidace hřbitovního odpadu
- instalace dopravních značek včetně dodávky materiálu
- obnova VDZ
- drobné zednické práce - obnova nájezdů, schodů, opravy chodníků
- drobné opravy městského mobiliáře
- ruční úklid prostranství a vývozy odpadkových košů v Odrách