O nás

O nás

Společnost SLUMEKO, s.r.o.byla založena Městem Kopřivnice dle §56 odstavce 1 jako obchodní společnost založená za účelem podnikání. Jediným společníkem a 100 % vlastníkem společnosti je Město Kopřivnice. Činnost zahájila  1. 1. 1998.

Na základě vítězství ve výběrovém řízení na dodavatele komunálních služeb pro město Kopřivnice jsme s městem uzavřeli smlouvu o dílo-realizační smlouvu na dodávky těchto služeb:

komunikace
dopravní značení
městský mobiliář
veřejné osvětlení
kanalizace
veřejná zeleň
hřbitovnictví
odpadové hospodářství

Pravidelně provádíme údržbu a opravy místních komunikací, včetně jejich veškerého příslušenství, tj. dopravní značení, kanalizace, veřejné osvětlení, městský mobiliář. Zajišťujeme veškerou péči o veřejnou zeleň – sečení, hrabání, ořezy, kácení, výsadby. Zajišťujeme správu a údržbu hřbitovů. Dále provádíme svoz, sběr a zneškodňování komunálního, velkoobjemného, separovaného a nebezpečného odpadu, provozujeme vlastní Sběrný dvůr odpadu v Kopřivnici a mobilní sběrnu nebezpečného odpadu. Provozujeme autodopravu, provádíme zemní práce, zámečnické a svářečské práce atp. Všechny tyto činnosti provádíme na základě objednávek  a po převzetí ze strany odběratele fakturujeme provedené práce.

Svými službami pokrýváme zcela město Kopřivnici včetně jejich místních částí Lubina, Mniší, Vlčovice a řadu z našich služeb poskytujeme v okolních obcích a městech  Příbor, Štramberk, Brušperk, Závišice, Skotnice, Mošnov, Tichá, Ženklava a v mnoha dalších firmách na základě objednávek a smluv.

Pro udržení bezprostředního kontaktu se změnami v legislativě, normách a navazujících předpisů máme smlouvu s odbornou firmou pro BOZP na kontrolu a pravidelné školení našich pracovníků o nejnovějších předpisech a změnách.

Zdroj historických fotografií je Muzeum Fojtství