Strojní třídění zeminy

Aktuálně se startem nové stavební sezóny rozšiřujeme nabídku poskytovaných služeb o třídění a recyklaci zemin. Strojní třídění zeminy šetří peníze za skládkovné a za…

Upozornění - svoz žlutých pytlů na plast je od 1.1.2022 ZRUŠEN

Upozornění! Svoz žlutých pytlů na plast je od 1.1.2022 zrušen, viz tisková zpráva na webu města.  Město rozdává popelnice na plasty a kovy Od nového roku zavede…

Výdej individuálních nádob na plast a kovy

Výdej individuálních nádob na plast a kovy na sběrném dvoru v Kopřivnici na ul. Panská v Po-Pá v době od 8:00 do 17:00 hod. Podmínkou pro výdej nádoby je uzavřená Smlouva…

Sběrný dvůr na ulici Panské se od září stává veřejným místem zpětného odběru pneumatik a autobaterií

Sběrný dvůr na ulici Panské se od září stává veřejným místem zpětného odběru pneumatik a autobaterií, což znamená, že předání tohoto druhu odpadu bude bez poplatku. Tímto…

Projekt obnovy vozového parku SLUMEKO, s.r.o

Na základě Projektu obnovy vozového parku SLUMEKO, s.r.o jsme pořídili nové nákladní vozidlo na elektrický pohon v ramci dotačního programu Operačního fondu ŽP. Současně jsme…

Nasazení nového úklidového stroje GLUTTON

V těchto dnech nasazujeme do úklidu centra nový komunální vysavač, kterým podstatně zvýšíme kvalitu i výkon při provádění úklidových prací. Doposud se sběr odpadků, PET…

INDIVIDUÁLNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO OBČANY MĚSTA KOPŘIVNICE

INDIVIDUÁLNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO OBČANY MĚSTA KOPŘIVNICE Od 1.9.2017 mohou občané Kopřivnice, Lubiny, Vlčovic a Mnišího využívat službu odvozu odpadů na…

Rozšíření vozového parku SLUMEKO, s.r.o.

  Rozšíření vozového parku společnosti SLUMEKO, s.r.o. Národní program Podpora alternativních způsobů dopravy Výzva NPŽP 11/2019 - 5.2 A Zavádění…

Poděkování členům dětského zastupitelstva

Jsme nesmírně potěšeni vydatnou pomocí, kterou nám poskytli členové dětského zastupitelstva Kopřivnice při označování odpadních nádob novými nálepkami. Díky jejich ochotě…

Chceme ušetřit miliony ?

Tetrapak, nápojové kartony Jak správně třídit bioodpad.

Opět se zapojíme do akce Ukliďme Česko

Opět v již tradičním dubnovém termínu, konkrétně v pátek 17. 4. 2020 (termín mezinárodního úklidového dne pak připadá na 19. 9. 2020) se naši zaměstnanci zapojí do…

Pomáháme ke zrodu nových technologií oprav vozovek

V loňském roce jsme testovali novou technologii oprav výtluků od firmy FUTTEC, spočívající v mikrovlnném ohřevu místa opravy a použití malého množství vysprávkové směsi k…