Prosíme nájemce hrobových a urnových míst na pohřebišti v Kopřivnici (stará část hřbitova), aby v průběhu revitalizace hřbitova, tj. v období od 2.5.2019 do 30.09.2019, umístili výzdobu hrobů dál od tělesa chodníku, případně omezili na minimální rozsah. Žádáme vlastníky hrobového zařízení, které není stavebně stálé (uvolněné obkladové desky, hrobové obruby atd.) o zabezpečení nebo demontáž.

Upozorňujeme, že v době provádění stavebních prací a pohybu strojní  techniky na staveništi, je omezen přístup k hrobovým místům dotčených stavbou.

 

Děkujeme za pochopení