V souvislosti se zpřísněním protipandemických vládních opatření od 12.10.2020 do 23.10.2020

TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Omezení úředních hodin v rozsahu:

Pondělí 7 – 13 hod – doporučujeme provést dopředu objednání návštěvy telefonicky (nebo e-mailem) – objednaní zákazníci mají přednost

Středa 7 – 13 hod – doporučujeme provést dopředu objednání návštěvy telefonicky (nebo e-mailem) – objednaní zákazníci mají přednost

Polední přestávka 11:00 – 11:45

V ostatních dnech není možný přístup veřejnosti (kontakt pouze telefonicky nebo e-mailem)

Omezení kontaktu osob

• Vstup a pohyb ve vnitřních částech budov, nádvoří, na sběrném dvoru pouze se zakrytím dýchacích cest (nos, ústa) pomocí respirátoru, roušky, ústenky, šátku, šálu nebo jiné ochrany, které brání šíření kapének

• Platí opatření zabraňující přímému kontaktu osob ve vzdálenosti do 2 metrů

• Není možné shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (rozmístění židlí ve vzdálenosti 2 metry od sebe),

• Vstup na jednotlivá pracoviště (do kanceláří) pouze jednotlivě a na vyzvání

• Omezení počtu osob vpouštěných do budovy nebo její části (uzamčení chodby v neúředních dnech)

Platby na pokladně jsou možné pouze bezhotovostně platební kartou, preferujeme úhrady faktur a poplatků bezhotovostně převodem z účtu bez nutnosti návštěvy SLUMEKA

Desinfekční prostředky

• rozmístění stojanů pro dezinfekci rukou u vstupu do administrativního patra – případně desinfekce v každé kanceláři

• informace pro návštěvy prostřednictvím informačních letáků o nezbytnosti desinfekce rukou při vstupu do admin. patra - kanceláří

Použití ochranných prostředků

upozornění pro návštěvníky na povinné použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének