Postupně realizujeme plánovanou investici pro parkování 4 velkých nákladních automobilů (zajišťujících svoz odpadu, údržbu kanalizací), které dnes stojí na volném prostranství a nejsou nijak chráněny proti nepříznivým klimatickým podmínkám.

Součástí garáží bude také nový sklad dopravních značek. Stávající stavebně nevyhovující plechové skladovací přístřešky byly zbourány.

V rámci stavby bude vybudována nová ocelová hala s pultovou střechou a bude provedena přeložka stávající vnitroareálové kanalizace. Objekt bude opláštěn trapézovým plechem šedé barvy. Okna a garážová vrata budou realizována v barvě atrancit.

Stavba garáží navazuje na objekt stávajících garáží a dílen v areálu.

Celá stavba bude dokončena do konce listopadu tohoto roku. Děkujeme obyvatelům na ul. Krátká za pochopení a omlouváme se za krátkodobé komplikace a dopravní omezení spojené s výstavbou.