Stavba garáží probíhala v období 04-10/2019, zhotovitelem díla je firma UNISTAD s.r.o., se sídlem v Suchdole n. O., za stavbu jsme zaplatili 7,578 mil. Kč z vlastních zdrojů. Jedná se o jednopodlažní objekt, který je vybudován jako ocelová konstrukce opláštěná trapézovými plechy. V garážové části jsou vytvořena 4 stání pro velká nákladní vozidla, v zadní části je umístěn sklad pro dopravní značení a mobiliář.

Dokončením stavby garáží jsme završili potřebu uschování poměrně drahé techniky, která nám postupně s rozvojem společnosti přibývala a stála na zpevněných plochách areálu bez jakékoliv ochrany před nepříznivými povětrnostními vlivy. Do nových prostor přesuneme velká vozidla určená pro svážení odpadů a uvolníme si stávající garáže pro umístění techniky, která dosud nebyla garážována. Zejména si ceníme možnosti garážování tlakového čisticího vozu na středisku kanalizací a tím výrazně prodloužíme akční nasazení stroje při čištění kanalizací i v chladnějším období roku, což dosud nebylo možné. Nové garáže také pojmou nově pořízenou a dnes rozměrově větší techniku, která se nám do stávajících garážových stání nevešla. Výstavbou přilehlého skladu jsme také vyřešili letitý problém s uskladňováním dopravního značení, ať už přechodných značek nebo materiálu nutného pro údržbu trvalého značení ve městě, v této oblasti významně stoupají nároky na větší skladové kapacity z důvodu postupné modernizace značení a potřeby řešení dopravních situací na území města. Do skladu bude také přesunut veškerý materiál potřebný pro údržbu opravy mobiliáře ve městě.

 

Postupně realizujeme plánovanou investici pro parkování 4 velkých nákladních automobilů (zajišťujících svoz odpadu, údržbu kanalizací), které dnes stojí na volném prostranství a nejsou nijak chráněny proti nepříznivým klimatickým podmínkám.

Součástí garáží bude také nový sklad dopravních značek. Stávající stavebně nevyhovující plechové skladovací přístřešky byly zbourány.

V rámci stavby bude vybudována nová ocelová hala s pultovou střechou a bude provedena přeložka stávající vnitroareálové kanalizace. Objekt bude opláštěn trapézovým plechem šedé barvy. Okna a garážová vrata budou realizována v barvě atrancit.

Stavba garáží navazuje na objekt stávajících garáží a dílen v areálu.

Blížíme se do finále - stavba bude dokončena koncem října t.r. - kolaudace a zprovoznění objektu se předpokládá v polovině listopadu.

Děkujeme občanům za trpělivost při dopravním omezení na ul. Krátká.