Zájemci, kteří si podali žádost o vydání odpadní nádoby na bioodpad (kompostejner) na odboru životního prostředí u paní Kubalcové (tel. 556 879 781, lucie.kubalcova@koprivnice.cz), budou postupně vyzýváni dopisem k jejich převzetí.  V dopise bude mimo jiné informace uveden také doporučený termín pro vyzvednutí kompostejneru. Výdej kompostejnerů bude probíhat od 5.3.2018, na sběrném dvoře spol. SLUMEKO na ul. Panská. Odkaz na portál mapy.cz https://mapy.cz/s/2oe3L
Vyzvednutí kompostejnerů je možné provést v provozní době dvora PO-PÁ 8-17 hod, SO 8-12 hod a vždy jen na základě uzavření smlouvy o výpůjčce odpadní nádoby. Je nutné, aby se k podpisu smlouvy dostavila osoba, která žádala o zapůjčení kompostejneru a byla již vyzvána dopisem k jeho převzetí.
S ohledem na omezené možnosti příjezdu svozové techniky budou vypůjčitelé povinni vystavovat kompostejner k výsypu na určené místo na svozové trase nákladního automobilu.