Podpořili jsme svou aktivní účastí Festival medu a písničky, který, tentokrát již 6. v pořadí, slaví 100 let od založení včelařského spolku v Kopřivnici. Naše sympatické pracovnice připravily pro děti z místních MŠ úkol, jak správně třídit odpad.

Co se týče třídění skla, je vše v pořádku, u papíru i plastu si děti nebyly vždy jisty a u bioodpadů je to samostatná kapitola. Kontejnery na bioodpad na sídlištích v Kopřivnici nejsou a děti ani označení bio neznají. Závěrem lze říci, že osvěta kolem třídění je nedostatečná a začít bychom měli hlavně u těch nejmenších, pro které by toto téma mělo být samozřejmostí.