Doporučujeme autorovi této "aktivity", aby se neprodleně zdržel dalšího pokračování.

Nápisy, přelepky a další grafiti na odpadkových koších (ale také i např. na dopravních značkách) jsou zakázány - jedná se o vandalismus.