Dne 31.7.2021 bude sběrný dvůr uzavřen z důvodu odstávky elektrické energie.