Oproti původnímu plánu uklízet cyklostezky v Průmyslovém parku, jsme operativně rozšířili plochu úklidu o úklid vodního toku Sýkoreček, který byl velice zaneřáděný nejrůznějšími plasty, PET lahvemi, obalovými foliemi, plechovkami a skleněněnými lahvemi. S ohledem na hustý náletový porost břehů byl přístup k vodnímu toku nesmírně náročný, nejtěžší úsek byl kolem závodu CIREX v místě odstavených kamionů

 

celonárodní registraci https://www.uklidmecesko.cz/event/20540/