Na sběrném dvoře na ul. Panská je možné  od 21. května 2018  ukládat použité jedlé oleje a tuky z domácností. Uložení odpadů (rostlinný olej a tuk použitý při výrobě a přípravě jídel a potravin a dále též rostlinné oleje a tuky po expirační lhůtě) je pro občany města Kopřivnice a za dodržení níže uvedených podmínek bezplatné.

Odpady je nutno přinést v uzavřených nádobách (ideálně v původním obalu, ve kterém byly koupeny - PET lahve, plastové barely, kanystry).

Použité rostlinné oleje a tuky nesmí být znečištěné !

Bude odmítnuto převzetí olejů a tuků, které budou obsahovat příměsi syntetických, minerálních olejů nebo jiných provozních kapalin, anebo bude obsah vody nebo mechanických nečistot větší než 5% objemu.

Potřebné doklady :

občané města Kopřivnice vč. místních částí - doklad o zaplacení poplatku za odpady nebo občanský průkaz