1. Neslevujte – důsledně třiďte i v současné době.


2. Buďte efektivní – například cestu ke sběrovým kontejnerům spojte s cestou do práce nebo na nezbytný nákup. I zde platí, že je třeba minimalizovat pohyb na veřejných místech. Zároveň, pokud je to možné, vytříděný odpad si schraňujte doma a odneste ho až po skončení nouzového stavu (týká se zejména menších a neproblematických vytříděných odpadů a obalů)


3. Při odnosu vytříděného odpadu na sběrná místa se důsledně řiďte aktuálními preventivními nařízeními Vlády ČR.