Upozorňujeme občany, že svoz vánočních stromků bude probíhat každý čtvrtek v lednu, tedy 7., 14., 21. a 28. ledna.

Odstrojené vánoční stromky prosím odkládejte ke kontejnerům na sběr směsného komunálního odpadu, odtud budou odvezeny k využití na kompostárnu.