Prosíme všechny občany Vlčovic, aby z důvodu výkopových prací na silnici II/486 ve směru na Mniší, své nádoby s odpadem (popelnice se směsným komunálním odpadem - vývoz sudá středa a kompostejnery s biologicky rozložitelným odpadem - vývoz sudý pátek) připravovali před signalizační zařízení z obou stran. Nádoby umístěné v úseku mezi semafory není možno vyvést.

Zhotovitel stavby spol. STASPO, s.r.o. nabídl pomoc s přemístěním těchto nádob na konec výkopu.  Se svými žadostmi se obracejte přímo na pana Holušu tel. č. 739081764

Omlouváme se za komplikace a prosíme o součinnost. SLUMEKO s.r.o.