Prosíme všechny občany Vlčovic v celém úseku od křižovatky silnic I/58 a II/486 ve směru na Frenštát až k mostu (býv. restaurace U Kutáče), aby z důvodu výkopových prací a vzniklé dopravní omezení, přistavovali své nádoby s odpadem (popelnice se směsným komunálním odpadem - vývoz lichá středa a kompostejnery s
biologicky rozložitelným odpadem - vývoz sudý pátek) na 3 vyznačená místa na mapě (v mapě označeno červenými body) :
1. Restaurace Tempo, před informační vitríny
2. Parkoviště před firmou Fonsil
3. Kontejnerové stanoviště tříděného odpadu vedle autobusové zastávky
za kostelem