Od 15. července 2019 do 30. září 2019 bude společnost Slumeko, s. r. o.,  pouze v místních částech Vlčovice, Lubina a Mniší,  provádět vývoz popelnic na směsný komunální odpad i kompostejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad již od 5. hodiny ranní.

Prosíme občany, aby včas přistavovali sběrné nádoby k jejich vývozu.