Upozorňujeme všechny občany, že poslední týden roku starého a první týden roku nového je týdnem lichým, tudíž dojde u některých ke svozu odpadu 2 týdny po sobě, jiní naopak budou muset počkat týdny 3.

Tímto se omlouváme za případné komplikace.