Svoz směsného komunálního odpadu  na ulici Francouzská a Severní proběhne v normálním termínu, tj. 1.5.2023.