Od 3.4.2019 budou na území Kopřivnice a místních částí opět zahájeny svozy kompostejnerů o objemu 240 l na bioodpad.

Občané do nich mohou ukládat bioodpad ze svých zahrad a domácností. Všechny nádoby, které byly občanům zapůjčeny, jsou spolufinancovány z Operačního programu Životního prostředí Evropské unie.

Při zapůjčení nádob byly s občany uzavřeny smlouvy o výpůjčce nádoby, součástí smluv jsou podmínky pro využívání nádob na ukládání bioodpadu včetně povinnosti vystavování nádob pro vývoz.

Pro splnění podmínek doporučujeme každou nádobu připravit k vývozu minimálně 1x měsíčně.

Žádáme občany, aby dodržovali uvedené podmínky, v opačném případě budou vyzýváni k vrácení nevyužívaných nádob.

Bioodpad bude odvážen od středy 3.4.2019 v intervalu 1 x za 14 dní podle harmonogramu.

Období svozu: od 3. dubna do 29. listopadu 2019
Četnost: 1x za 14 dnů
Středa  lichý týden Kopřivnice
Středa  sudý týden místní část Lubina + Luhy (ul. Na Luhách, Mírová, 1.května, Dělnická)
Pátek sudý týden místní část Vlčovice a Mniší, bionádoby o objemu 770 l  na Koreji (ul. Sadová, Pionýrská, Ke Koryčce, K.Čapka)


Období svozu: od 1. prosince do 31. prosince 2019
Četnost: 1x za měsíc
Středa  18.12. Kopřivnice
Středa  11.12. místní část Lubina + Luhy (ul. Na Luhách, Mírová, 1.května, Dělnická)
Pátek 13.12. místní část Vlčovice a Mniší, bionádoby o objemu 770 l  na Koreji (ul. Sadová, Pionýrská, Ke Koryčce, K.Čapka)

Za loňský rok 2018 bylo od občanů v Kopřivnici a místních částích svezeno 810 tun bioodpadů. Současně bylo v loňském roce na sídlišti Korej rozmístěno 8 ks hnědých kontejnerů o objemu 770 l na bioodpad u bytových domů.

Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří se ke sběru bioodpadů chovají odpovědně a ukládají do nádob pouze určené druhy odpadů. Upozorňujeme, aby ukládali bioodpad pouze do určených nádob a neukládali ho vedle kontejnerů v pytlích. Takto umístěný odpad nemůže být odvážen. Bioodpad není možno do nádob ukládat v plastových sáčcích nebo taškách, dojde k jeho znehodnocení a nemůže být předán na kompostárnu, ale obsah nádoby skončí zbytečně na skládce komunálního odpadu a stojí to mnohem větší peníze ! Pomozte prosím šetřit náklady na likvidaci odpadu !

Také žádáme, aby nebyly kontejnery přemísťovány na jiná místa, než kde jsou umístěny.

Pro připomenutí uvádíme složky bioodpadu, který lze ukládat do sběrných nádob: zde

.