Svoz Bio odpadu, který připadne na den 19.4.2019 - státní svátek -  bude proveden dne 18.4.2019. Jedná se o svoz v místních částech Vlčovice, Mniší a vývoz kontejnerů 770 litrů na sídlišti Korej.