V průběhu 44. týdne jsme za pomoci externího dodavatele provedli statické zkoušky nosné konstrukce sloupů veřejného osvětlení.
Bylo prověřeno celkem 25 sloupů, u jednoho sloupu byly zjištěny závady nosné konstrukce, vyžadující jeho celkovou výměnu nejpozději do 4 měsíců.
V provádění zkoušek sloupů osvětlení na území města Kopřivnice budeme dále pokračovat v průběhu následujícího roku.