Sběrný dvůr na ulici Panské se od září stává veřejným místem zpětného odběru pneumatik a autobaterií, což znamená, že předání tohoto druhu odpadu bude bez poplatku. Tímto krokem naše firma plní povinnost Zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, podporuje ekologické nakládání s odpady a zároveň předchází vzniku každoročních černých skládek. Dovézt pneumatiku či autobaterii do sběrného dvora může kdokoli, ať už občané Kopřivnice či blízkého okolí i firmy. Přijímat budeme nejen pneumatiky z osobních vozidel, ale i nákladních či traktorů.Občané Kopřivnice, kteří až doposud vozili pneumatiky do sběrného dvora, tak ušetří. Poplatek za kilogram pneumatiky byl pro místní občany stanoven na 6 korun a pro obyvatele jiných měst 8,5 Kč. Od září to bude pro všechny zdarma.