Do konce listopadu budou dokončeny stavební a sadové práce na revitalizaci parků Pionýrská a Sadová, finální jemné terénní úpravy včetně osetí travní směsí budou dokončeny na jaře 2021.