Dne 1. května a 8. května 2021 bude sběrný dvůr uzavřen.