Nabízíme k pronájmu reklamní plochy na budově firmy čp. 58 na ul. Štefánikova. Nasvětlená plocha č. 1 o výměře 17m2 bude k dispozici od 1.4.2018.
Odkaz do map : https://mapy.cz/s/2i9bd
Tel: 603 250 281 nebo 556 848 627.