V loňském roce jsme testovali novou technologii oprav výtluků od firmy FUTTEC, spočívající v mikrovlnném ohřevu místa opravy a použití malého množství vysprávkové směsi k opravě závady.

Opravy jsou kvalitní a zcela bez závad i po půl roce provozního užívání. Firma FUTTEC v letošním roce dodá na trh novou vylepšenou verzi stroje, která výrazně zkrátí čas nutný k provádění opravy vozovky a jak doufáme, budeme mít možnost tuto technologii opět ověřit v praxi.

Odkaz na článek : http://futtec.cz