Z důvodu prodloužení nařízení vlády ČR o omezení volného pohybu osob, jenž je v platnosti od 16.3.2020, může vzniknout problém s přeparkováním aut při plošném jarním čištění pozemních komunikací. Správce komunikací, SLUMEKO, s.r.o., po dohodě s vlastníkem komunikací, městem Kopřivnice, rozhodli o odložení plošného zametání ulic v Kopřivnici.

V měsíci březnu a dubnu bude probíhat strojní a ruční zametání chodníků a čištění přístupných uličních vpustí.

Obnova vodorovného dopravného značení včetně vyčištění parkovišť, parkovacích pruhů a zálivů bude provedena až po skončení nouzového stavu spojeného s omezením volného pohybu osob a opatření s tím souvisejících.