Z důvodu komplexního čistění místních komunikací a parkovišť bude na níže
uvedených ulicích včetně parkovišť v uvedených termínech dočasně zakázáno stání
nebo zastavení motorových vozidel. Vozidla nerespektující zákazové dopravní
značení budou odtažena. Pokud si majitel nevyzvedne vozidlo v den odtahu, bude
toto vozidlo vráceno zpět na parkoviště odkud bylo odtaženo (tzv. dvojitý odtah).
Veškeré náklady na provedené odtahy budou vymáhány Městem Kopřivnice po
vlastníkovi motorového vozidla.
Úseky s plošným čištěním místních komunikací budou vyznačeny přechodným
dopravním značením Zákaz stání nebo Zákaz zastavení s termínem prováděného
čištění.

Harmonogram jarního čištění MK 2020