V těchto dnech nasazujeme do úklidu centra nový komunální vysavač, kterým podstatně zvýšíme kvalitu i výkon při provádění úklidových prací. Doposud se sběr odpadků, PET lahví, plechovek, papírku, nedopalků od cigaret i drobných nečistot, spadaného listí, jehličí prováděl ručně, což se ukázalo jako nedostačující.

Nový stroj pracuje s nízkou úrovní hluku, je zcela bezemisní na elektrický pohon, má zabudovanou účinnou několikanásobnou filtraci vzduchu.

Novou techniku plánujeme v příštím roce nasadit také při úklidu stanovišť odpadních kontejnerů a na zpevněných plochách i dalších lokalitách města.