Slumeko umístilo v polovině září na veřejná stanoviště u vybraných bytových domů nové kontejnery na sběr biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o nádoby o objemu 770 litrů jejichž svoz bude probíhat v intervalu jednou za 14 dní.
Do hnědých kontejnerů JE MOŽNÉ vhazovat veškerý rostlinný materiál: zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, čajové sáčky, kávovou sedlinu včetně papírových filtrů, ubrousky, piliny, hobliny, podestýlku z chovu drobných zvířat apod.
Do hnědých kontejnerů NEPATŘÍ: živočišné zbytky jako je maso, kůže, kosti, zbytky vařených jídel, použité jedlé oleje nebo bioodpad v plastových sáčcích nebo pytlech!
Na kterých ulicích kontejnery najdete:
Ke Koryčce u č. p. 783 
Ke Koryčce u zámečnictví
Sadová u č. p. 883 a 882
Pionýrská u č. p. 737
K. Čapka u č. p. 753 a 950