Upozorňujeme občany, kteří se již registrovali na odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice k zajištění individuálního svozu bioodpadu, aby si vyzvedli kompostejnery na sběrném dvoře firmy SLUMEKO na ul. Panská nejpozději do 14.4.2018.

Provozní doba sběrného dvora je v pondělí až pátek od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Na velikonoční pondělí je sběrný dvůr uzavřen.

Žádáme občany, kteří ještě mají zájem o přidělení kompostejneru a dosud se neregistrovali na odboru životního prostředí u paní Kubalcové, aby tak neprodleně učinili, nejpozději však do 9.4.2018.

Stávající systém svozu bioodpadu pomocí velkoobjemových van bude od 1.4.2018 zrušen.