Společně s Městem Kopřivnice spouštíme informační kampaň STOP BRAJGLU proti nelegálním skládkám velkoobjemového odpadu.

Cílem je informovat občany o předcházení vzniku "divokých skládek" u kontejnerových stání, upozornit na možná zdravotní rizika a nasměřovat pozornost na využití městem dotované služby odvozu velkoobjemového odpadu na sběrný dvůr.