Informace občanům – likvidace infekčního odpadu

Kromě zdravotníků, policie, hasičů, prodavaček, pošťaček, jsou tu i naši zaměstnanci, kteří každodenně zajišťují to, co je naprostou samozřejmostí – odvážejí komunální odpad, zajišťují funkčnost veřejného osvětlení, dopravního značení a kanalizace, vyvážejí jímky a septiky a také provádějí spoustu dalších nezbytných činností pro plynulý chod města.

Prosíme proto občany, aby v této složité době, měli o to víc na paměti jak správně zacházet s odpady. Jen tak můžeme společně předcházet šíření jakýchkoliv infekčních nemocí, tím spíše šíření nového typu koronaviru.

Pokud používáte papírové jednorázové roušky, kapesníky, respirátory je třeba s nimi zacházet, jakoby to byl infekční odpad, měly by skončit v uzavřeném plastovém sáčku (!)

Vyhazované a zabalené odpady by měly být skladovány v domácnostech v nejlépe samostatné nádobě – „kyblíku“ na komunální odpad, který pokud použijete plastový obal, zavázaný vynášíte do kontejnerů nebo popelnic na komunální odpad !!!!

Tento odpad v žádném případě nesmí končit v kontejnerech na  papír nebo v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad !!!

 

Zvlášť důležité :

Občané, kteří jsou v karanténě, nebo mají podezření z nákazy koronavirem, aby:

odpad, který vznikne v jejich domácnosti, ukládali do plastového pytle (sáčku) na odpadky a tento po naplnění řádně zavázali,
po naplnění pytle s odpadem tento vložili ještě do druhého plastového pytle a takto uložený odpad skladovali doma, dokud nejsou známy výsledky testů nebo pokud nebude odpad takto uložený nejméně 72 hodin,
až po uplynutí 72 hodin nebo po oznámení negativních výsledků testů umístili odpad do sběrných nádob na komunální odpad

Tímto nakládáním s potenciálně infekčním odpadem se sníží šance, aby do kontaktu s ním přišly další osoby, včetně zaměstnanců svozové firmy.

Pevně věříme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak i k ostatním !

 

Jak používat roušku