Při větrné smršti dne 10.2.2020 vzniklo na námi spravovaném majetku města Kopřivnice několik drobných škodních událostí, ať už pádem stromů, pádem stožáru veřejného osvětlení či pádem jiného předmětu.

Je nutno zdůraznit, že příčinou včera zaznamenaných vzniklých škodních událostí je živelná přírodní událost - vichřice pojmenovaná metorology jako SABINE, z toho vyplývá také možnost případného řešení škody komerční pojišťovnou v rámci příslušného majetkového pojištění.

Specifickou záležitostí jsou škody na hřbitově a na hrobových zařízeních, která jsou ve vlastnictví nájemců hrobových míst. Pokud nedošlo k poškození hrobového zařízení cizím zaviněním - např. pádem stromu nebo větví (ze zeleně v majetku města), pak je možné škodu uplatnit v rámci pojistné události z pojistky pojištění domácnosti nebo pojištění staveb. Běžně dostupné pojišťění na trhu zajistí řešení škod mj. vzniklých při živelných událostech např. pádem pomníku, poškození nadzemní části náhrobku a hrobového příslušenství ve vlastnictví nájemce hrobového místa, např. náhrobní kameny, desky, podezdívky, rámy, urny, ozdoby a další doplňky pevně spojené s náhrobkem, kamenem, deskou či rámem.
Toto platí pouze za podmínky, že vlastník hrobového zařízení má sjednáno příšlušné majetkové pojištění a má v něm zahrnuto také pojištění hrobového zařízení. Doporučujeme ověřit si danou skutečnost u své pojišťovny.

V řadě případů se bude jednat o vymáhání škod mezi vlastníky hrobových zařízení navzájem - viz přiložené fotografie. Při živelné události často došlo k pádu nedostatečně staticky upevněných pomníků na sousední hrobová zařízení a vznikly tak další škody na cizí nemovitosti. 

Škodní události na hrobových zařízeních nevyřizuje zřizovatel ani provozovatel hřbitova, je to vždy zaležitostí nájemce (vlastníka) hrobového zařízení.

Doporučujeme všem nájemcům hrobových zařízení provést prohlídku svých hrobových zařízení a co nejdříve odstranit vzniklé škody.

Případné dotazy a další informace jsou k dispozici u správce hřbitovů v Kopřivnici, tel.  č. 604 682 047, 556 848 635, tel. spojení na správu hřbitovů v Odrách je 732 668 850.