Svoz komunálního odpadu z košů, který vyváží Multicar, opravdu svážíme společně s plasty a to z důvodu úspory času i financí. Koše jsou vyváženy jako první a na ně jsou sesbírány pytle s plastem. Plast je následně vyložen na sběrném dvoře, odkud je pak jiným vozem odvezen ke zpracovateli. Odpadkové koše jsou vyvezeny na skládku. V žádném případě tříděný odpad, svezený naší firmou, nekončí na skládce komunálního odpadu.