INDIVIDUÁLNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

PRO OBČANY MĚSTA KOPŘIVNICE

Od 1.9.2017 mohou občané Kopřivnice, Lubiny, Vlčovic a Mnišího využívat službu odvozu odpadů na sběrný dvůr za symbolické ceny.

 

Na sběrný dvůr je možno do dodávky či vany naložit pouze velkoobjemový odpad jako je starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších rozměrů pocházející z domácností.

Co zde nepatří!

Stavební odpad (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokarton, okna…), elektrozařízení (lednice, pračky, televizory, rádia…), nebezpečný odpad (barvy, obaly od barev, oleje…), biologicky rozložitelný odpad (ovoce, zelenina, tráva, listí, větve…), tříděný odpad (papír, plast, sklo), pneumatiky a jízdní kola.

 

Podle množství odpadu objednávejte:

FIAT Ducato (do 5 m3) - 100 Kč s DPH.  Pouze v pracovní dny, 7 - 15h. Jedná se pouze o odvoz bez nakládky. Nakládku a vystěhování si objednavatel zajišťuje sám nebo si tyto služby musí zaplatit. Volejte 603 258 552.

Velkoobjemová vana (7 m3) - 200 Kč s DPH. Pouze v pracovní dny, vana může být přistavena nejdříve v 6 hod. a odvezena nejpozději ve 13 hod. Volejte 603 975 473.