Zavedení zálohového systému by bylo krokem k nastartování oběhové hospodářství s PET materiálem a recyklace „z lahve do lahve“. Vrácené lahve by sloužily pro získání recyklátu, ze kterého by se vyráběly nové PET lahve. Díky tomu by se do oběhu dostávalo mnohem méně nového PET materiálu.
Zálohy by také vedly k zásadnímu omezení pohozených nápojových obalů v přírodě či podél cest.


Odkaz na web : www.zalohujme.cz

 

Petice za zálohy.pdf