Technické údaje k rekonstrukci staré části hřbitova v Kopřivnici

1)Stavební objekt komunikace a zpevněné plochy

V rámci objektu bylo realizováno 1.066 m2 chodníků ze žulové kostky vč. drenáží spodních vrstev, byla provedena oprava části hřbitovní zdi a restaurátorská oprava kříže, současně bylo vybudováno nové místo pro situování kontejnerů na hřbitovní odpad v blízkosti hlavní vstupní brány na hřbitov.

Hodnota stavebních prací na objektu činí 4.766.000,- Kč vč. DPH

 

2) Stavební objekt regenerace zeleně

V rámci objektu bylo pokáceno 6 lip, 59 tují a vysazuje se v náhradní výsadbě 29 nových vzrostlých stromů (kultivarů).

Hodnota provedených prací na objektu činí 1.110.000,- Kč vč. DPH

 

Celé dílo bylo dodáno SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice v období 03-10/2019.